Skip links

Stilladser er tryghed og produktivitet

Professionelle stilladsløsninger sikrer optimale adgangs- og arbejdsforhold for håndværkere på bygge- og vedligeholdelsesprojekter. Det handler om tryghed og produktivitet.
Se mere

Stilladsløsninger

Industristillads

Konkurrencedygtige stilladsløsninger der tager særligt hensyn til industriens effektivitets- og servicekrav

Læs mere

Facadestillads

Tryg og produktiv håndværkeradgang til ellers svært tilgængelige arealer i højden og bredden.

Læs mere

Stillads til tagarbejde

Stilladsløsninger som skaber trygge og produktive arbejdsforhold under udførsel af tagarbejde

Læs mere

Hængestillads

Avanceret stilladsløsning der gør det umulige muligt med færre omkostninger til stilladsleje

Læs mere

Tårnstillads

Stilladsløsninger der giver tryg og produktiv adgang til avancerede opgaver på tårne og spir.

Læs mere

Skorstensstillads

Tryg og produktiv håndværkeradgang til renovering og reparation af skorstene på byernes tage.

Læs mere

Murerstillads

Særlig robust stilladsløsning med fleksible indretningsmuligheder og højdejusterbare dæk.

Læs mere

Adgangs- / flugtveje

Stillads- og trappeløsninger, der sikrer trygge adgangs- og flugtveje. Både i dybden og i højden.

Læs mere

Elevator og hejs

Komfortable løsninger til transport af håndværkere, hjælpemidler og byggematerialer.

Læs mere

Materialetårn

Praktisk opbevaring og produktiv transport af byggematerialer på byggepladsen.

Læs mere

Afskærmning

Trygge og produktive arbejdsforhold med professionel afskærmning og plastinddækning af stilladser.

Læs mere

Få hjælp til rette last- og breddeklasse

Valg af den rette løsning afgøres typisk i forhold til bygge- og vedligeholdelsesprojektets beskaffenhed.

Hvad skal stilladset kunne bære? Hvilken type arbejde skal udføres? Og hvad er behovet for materialetransport og materialeopbevaring?

Lastklasser for stillads kategoriseres i CS-klasse 1-6.

Jo højere lastklasse, jo højere bæreevne og robusthed.

Breddeklasser kategoriseres i en bredde-skala (width-skala) fra W06 (0,6 – 0,9 m) til W24 (2,4 – m).

Jo højere breddeklasse, jo bedre mulighed for samtidig håndværkerfærdsel med brug af hjælpemidler, løftegrej, materialetransport og materialeopbevaring.

Få gratis stilladsrådgivning
Klik her
Træk