Skip links

Guide:

Vejen til godt samarbejde på stilladsopgaven

Stilladser er ofte et vigtigt element i byggepladsens infrastruktur. Og der er gevinster at hente, når byggerådgivere, entreprenører og håndværkere har et godt samarbejde med stilladsleverandøren. Her er en lille guide med input fra ekspert i samarbejde.

Se vores guide

Typiske funktioner for stillads og hejs på byggepladsen:

Arbejdsplatform i højden og bredden

Adgangs- og flugtveje

Transportveje for mennesker, materialer og hjælpemidler

Opbevaringsplads til materialer og hjælpemidler

Afskærmning mod vind, vejr og tyveri

Erfaringer omsat til guide

Som professionel i byggebranchen har du måske oplevet, at stilladsopgaven blev ramt af konflikter og ikke blev løst så tilfredsstillende som forventet.

Konflikterne kan eksempelvis være i forhold til uventede ekstraregninger, dårlig opførsel eller misligholdelse af aftaler og tidsplaner.

Hos Dansk Stillads Service har vi ry for at gøre tingene ordentligt. Med det udgangspunkt har ledelsen inviteret en interessant gæst på kaffebesøg.

Under besøget blev der udvekslet indbyrdes erfaringer om byggeledelse og godt samarbejde på stilladsopgaven.

Gæsten hedder Stina Trojlsgaard. Hun har en Master i erhvervspsykologi og er ekspert i tillidsbaseret samarbejde inden for byggeri og renovering.

Herunder har vi samlet erfaringerne sammen i en lille overskuelig guide for professionelle i byggebranchen.

Men indledningsvis får du den overordnede konklusion på besøget.

Se vores guide

KONKLUSION:

Byggeledelsen bør interessere sig for et tidligst muligt samarbejde på stilladsopgaven af tre årsager:

Se vores guide
01
Mindre økonomisk risiko
02
Højere effektivitet og produktivitet i arbejdsprocesserne
03
Bedre sikkerhed og trivsel på byggepladsen
Vejen til godt samarbejde på stilladsopgaven

Guide til professionelle byggerådgivere, håndværkere og entreprenører:

En udbudsbeskrivelse med ”nødvendigt stillads” kalder på konflikter og billigste løsning uden hensyntagen til tryghed, totale omkostninger og produktivitet på hele byggesagen.

Gør brug af stilladsleverandørens erfaring og ekspertviden – og få tidlig rådgivning med retvisende beregninger i forhold til valg af den mest optimale stilladsløsning på dit bygge- eller renoveringsprojekt.

Det er en fordel, hvis du kan inddrage leverandøren i de komplette planer og tanker om byggepladsens indretning samt forventede bygge- og renoveringsprocesser i forhold til:

Afskærmning mod vind, vejr og tyveri

Faggrupper der skal udføre arbejde

Byggesagens omfang

Arbejdets beskaffenheder

Tidsplaner

Materialer og hjælpemidler

Vejrlig og risici

Omgivelser og forhindringer på byggepladsen

Det er en god idé at være på forkant og gennemgå din aftale med kontaktpersonen hos leverandøren.

Sammen bør I afstemme krav og forventninger til den aftalte stilladsløsning og blive helt enige om, hvad der skal leveres og modtages af hvem og hvornår.

En tjekliste til indbyrdes gennemgang af aftalen kan indeholde:

*Bemærk især de sidste to punkter. De kan være svære at tale om, men samarbejdet bliver langt bedre med en forebyggende og åben snak om rammerne for disse.

Leverancen inklusiv specielle løsninger og leveringstid

Vigtige kontaktpersoner og ansvarlig modtager af leverancen

Forventninger til koordinering med andre interessenter på byggepladsen

Adgangs- og uddannelseskrav til montører

Certificeringskrav (arbejdsmiljø og kvalitet)

Adgangs- og transportforhold på byggepladsen

Styr på administrative tilladelser og myndighedskrav

Politik for arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed

Generel opførsel, kultur og regler på byggepladsen

Fakturering og indsigelse

Håndtering af konflikter og uforudsete hændelser

På nogle byggepladser er der behov for, at flytte stilladset eller løbende ændre på det.

I de fleste tilfælde omfatter aftalen planlagt flytning og løbende ændringer på stilladset. Men det ses også, at der opstår uforudsete behov for at flytte eller ændre på stillads.

For begge scenarier er det fornuftigt at være ude i god tid for at afstemme forventningerne til planlagte og akutte behov i forhold til stilladsleverandørens serviceberedskab og stilladskapacitet:

Rettidig kommunikation

Kategorisering af planlagt og akut service

Respons- og leveringstid

Afregningsaftale på uforudsete hændelser

Optimal stilladsløsning på byggepladsen

Hos Dansk Stillads Service har vi solid erfaring med at arbejde sammen med byggeledelsen om fælles mål og en bedre oplevelse for bygherre i sidste ende.

Med åben dialog, erfaren ekspertrådgivning og regelmæssig kommunikation får du oftest en optimal stilladsløsning på byggepladsen. Den kommer hele vejen rundt om risici, tryghed, produktivitet og bedre økonomi på byggesagen.

Ræk gerne ud til vores projekt- og entrepriseledere for gratis stilladsrådgivning

Få faglig vejledning
Klik her
Træk