Skip links

Tagstillads

Stilladsløsninger som skaber trygge og produktive arbejdsforhold under udførsel af tagarbejde

Læs mere

Stillads til tagarbejde

Tagstillads eller stillads til tagarbejde er en midlertidig arbejdsplatform til udførsel af tagarbejde på større bygninger.

Arbejdsplatformen giver håndværkere tryg adgang til bygningens tag, der skal renoveres eller repareres under produktive arbejdsforhold

Stillads til tagarbejde fungerer som optimal arbejdsplatform til eksempelvis udskiftning af tagsten, udførsel af kvistarbejde og etablering af taglejligheder.

I den sammenhæng nedstyrtningssikres stilladset til tagarbejde med kasseafskærmning ved tagets bund. 

Det oftest tilhørende facadestillads opstilles fra gadeplan og har til primært formål at bære stilladset til tagarbejde og skaffe håndværkerne nem adgang til det.

Få et tilbud

Tagstillads

Et tagstillads er en optimal stilladsløsning til udskiftning eller gennemgribende renovering af tag og/eller tagkonstruktion.

Tagstillads kan vælges som åbent eller totaloverdækket tagstillads, der typisk fastmonteres oven på tag med hældning.

Fastmonterede tagstilladser nedstyrtningssikres og indrettes optimalt med tørre og produktive arbejdsforhold for tømrere, murere, tagdækkere eller andre stilladsbrugere, der har til opgave at udskifte eller renovere taget.

Få et tilbud

Hos Dansk Stillads Service er stilladsmontørerne eksperter og har erfaring med effektivt og serviceorienteret stilladsarbejde.

Se vores referencer

Måske er du også interesseret i:

Industristillads
Facadestillads
Stillads til tagarbejde
Hængestillads
Tårnstillads
Skorstensstillads
Murerstillads
Adgangs- og flugtveje
Elevator og hejs
Materialetårn
Afskærmning
Klik her
Træk