Skip links

Facadestillads

Stilladsløsning som skaber tryg og produktiv håndværkeradgang til ellers svært tilgængelige arealer i højden og bredden på større bygningsværker.

Læs mere

Renoverings- og vedligeholdsarbejde i højden og bredden

Facadestillads er en midlertidig arbejdsplatform til udførsel af både udendørs og indendørs håndværkeropgaver på renoverings- og vedligeholdsprojekter.

Arbejdsplatformen karakteriseres ved, at stå fast på jorden eller gulvet.

Professionelle facadestilladser er robuste og lovlige kvalitetsstilladser. De indrettes, så håndværkere får tryg og produktiv adgang til ellers svært tilgængelige arealer ved renovering eller vedligehold af større bygningsværker. Typisk i højden, dybden og bredden.

Håndværkeropgaverne på facadestilladser kan eksempelvis være altan-, murer- og malerarbejde på etageejendomme, haller samt på større villaer og andre bygningsværker.

Opgaverne kan også være almindeligt vedligeholdsarbejde eller tømrerarbejde som montering, reparation eller udskiftning af vinduer, døre og tag.

Få et tilbud

Stilladsrammer og enkeltsøjlesystemer

I almindelig omtale er facadestilladser forstået som stilladser, der opstilles modulært med faste stilladsrammer eller med fleksible enkeltsøjlesystemer. Nedefra og op ad bygningens facader og vægge.

Opstilling af facadestilladser med brug af stilladsrammer går relativt hurtigere, men begrænser fleksibiliteten i stilladsdækkets (stilladsgulvets) færdsels- og arbejdsbredde fra facade til rækværk.

Det kan samtidig være vanskeligt at arbejde med faste stilladsrammer, hvis terræn er præget af kældernedgange, dørpartier, cykelstativer eller andre forhindringer.

Anvendelse af fleksible enkeltsøjlesystemer åbner op for etablering af mere fleksible færdsels- og arbejdsbredder på stilladsdækket. Omvendt kan opstilling af facadestilladser med enkeltsøjlesystemer være lidt mere kompleks og tidskrævende.

Få et tilbud

Hos Dansk Stillads Service er stilladsmontørerne eksperter og har erfaring med effektivt og serviceorienteret stilladsarbejde.

Se vores referencer

Måske er du også interesseret i:

Industristillads
Facadestillads
Stillads til tagarbejde
Hængestillads
Tårnstillads
Skorstensstillads
Murerstillads
Adgangs- og flugtveje
Elevator og hejs
Materialetårn
Afskærmning
Klik her
Træk