Skip links

Konkurrencedygtig
stilladsservice

Ordentligt samarbejde med høj kundetilfredshed i hele landet

Vi leverer og servicerer professionelle stilladsløsninger i ordentligt samarbejde med byggebranchen og industrien i hele landet.

Vores model for stilladsservice i ordentligt samarbejde er enkel.

Den er baseret på at være pålidelige og gøre tingene ordentligt i et kundeorienteret samarbejde med dokumenteret høj kundetilfredshed.

I den sammenhæng favner vores services indledende hjælp til specifikation og skitsering af stilladsløsning til og med afsluttende nedtagning af stilladset.

Se vores model for stilladsservice

Har du brug for vejledning?

Tal med en af vores eksperter ved at ringe til os på tlf:
+45 36 77 17 11

Vi vejleder og hjælper vores kunder med at specificere, skitsere og budgettere den optimale stilladsløsning og servicekrav, der tager professionelle hensyn til forholdende omkring det konkrete projektudbud på byggeri, renovering, restaurering eller reparation og vedligehold.

Løsningspecifikation

Areal og mål

Adgangsforhold

Projekttype

Stilladsklasse

Lovlighed

Sikkerhed

Produktivitet

Hjælpemidler

Tidsplan

Få gratis stilladsrådgivning

Vi tilbyder ingeniørservices der favner et bredt spektrum af avancerede digitale opmålingsmetoder, statikberegninger og virkelighedsnære 3D-visninger af den forventede stilladsløsning

På større og komplekse projekter er det ofte en fordel at investere i virkelighedsnær visuel fremstilling af løsningen. 

Fordelene ved en fælles visuel kommunikationsplatform er eksempelvis forbundet med forventningsafstemt dokumentation til bygherre.

Samtidig giver kommunikationsplatformen mulighed for bedre forudgående planlægning af adgangsforhold og det forventede arbejde blandt fagentreprenører og interessenter på byggepladsen.

Få tilbud

Vores montageservice omfatter forventningsafstemt planlægning af leverancen i forhold til projektets opstart og tidsplan. Herunder tilbyder vi, at tage os af administrative tilladelser inden vi transporterer og leverer aftalt stilladsmateriel med brug af tekniske hjælpemidler på rette steder og tidspunkter.

Vores erfarne og veluddannede stilladsmontører igangsætter hurtigt opstilling og montage efter levering af aftalt materiel på byggepladsen.

Når stilladsløsningen er sat op, så gennemgår vores montør et kvalitets- og sikkerhedstjek inden stilladset klarmeldes til aftalt brug.  

Få tilbud

Vores stilladskapacitet og serviceberedskab er i top.

Vi tilbyder at ændre, flytte og føje til stilladsløsningen undervejs i projektet. 

Det er både i forhold til oprindeligt aftalt serviceplan og i situationer, hvor der opstår uforudsete behov for at udvide aftalen og justere på stilladsløsningen hurtigst muligt.

I den sammenhæng er vores leje- og serviceaftale altid omfattet af 24-timers akutberedskab ved eksempelvis havari eller ulykker på byggepladsen.

Få tilbud

Adskillelse og demontering af stilladser igangsættes kort efter vores kunder nemt afmelder leje af stilladsløsningen når projektet er færdigt.

Det anvendte stilladsmateriel organiseres og hjemtages til vores materielplads på en eller flere af vores lastbiler.

Når det sidste materiel er læsset på lastbilen, så afsluttes opgaven typisk med at montørerne rydder op og efterlader byggepladsen i fin stand.

Få tilbud

Ordentligt samarbejde

Kompetent stilladsrådgivning

Vi vejleder og hjælper kunderne med at vælge den optimale stilladsløsning i forhold til bygge- og vedligeholdsprojektets beskaffenhed.

Det er vores rolle, at være forudseende og bringe vores erfarne stilladsfaglighed i spil, så risici og totale omkostninger minimeres på projektet.

Vores rådgivning er kunde- og projektorienteret og tager hensyn til stilladsbrugernes optimale tryghed og arbejdsproduktivitet.

Leveringssikkerhed

Vi leverer stilladsløsninger til konkurrencedygtige priser og overholder vores aftaler i forhold til økonomi, tidsplaner og stilladskvalitet.

Meget stor stilladskapacitet og eget smedeværksted gør os leveringsdygtige til store og samtidige bygge- og vedligeholdsprojekter.

Vores logistik og effektive arbejdsprocesser er certificerede og efterleves nøje i forhold til arbejdsmiljø, sikkerhed, kvalitet, HR og kundeservice.

Adræt serviceberedskab

Vi interesserer os for vores kunders driftsproduktivitet og kan servicere vores kunder med et adræt serviceberedskab i både planlagte og akutte situationer.

Vores mere end 100 veluddannede stilladseksperter kan rykke hurtigt ud til bygge- og vedligeholdsprojekter for at opstille eller ændre på stilladser.

Hensynsfuld samarbejdspartner

Vi tager socialt medansvar for vores medarbejdere og omgivelser.

Vi værner om medarbejdernes arbejdsforhold. Vi tager særligt hensyn til deres tryghed, trivsel og sundhed og er stolte af lavt sygefravær og livslang medarbejdertilfredshed.

Samtidig tager vi forøget hensyn til klima og miljø. Vi investerer i mere bæredygtige processer og logistikkapacitet.

Brug for ordentligt samarbejde på stilladsopgaven?

Ring til os på +45 36 77 17 11

Eller skriv til os på dss@danskstillads.dk

Klik her
Træk