Skip links

Skorstensstillads

Stilladsløsning som skaber tryg og produktiv håndværkeradgang til renovering og reparation af skorstene på byernes tage.

Læs mere

Stillads til murerarbejde på tagets skorsten

Skorstensstillads er en midlertidig arbejdsplatform til udførsel af udendørs renovering og reparation af en eller flere skorstene på tagene af etageejendomme og villaer.

Arbejdsplatformen karakteriseres ved, at stilladset monteres på et skråt tag på ejendommen. Skorstensstilladset indrettes således, at murere og andre håndværkere får tryg og produktiv adgang til skorsten(e) uden at beskadige ejendommens tag.

Et professionelt og trygt skorstensstillads opstilles typisk som facadestillads fra jorden op til tagryggen af ejendommen. Og fra ejendommens tagrender og videre op til tagryggen bygges en robust konstruktion med vandret arbejdsplatform omkring skorsten(e).

Konstruktionen er fastmonteret på lodret facadestillads og bund af aluminiumsstiger, der følger tagets hældninger.

Håndværksopgaverne på skorstensstilladser er oftest murerarbejde forbundet med reparation, vedligehold eller ændring af ejendommens skorsten(e) af hensyn til funktionalitet eller sikkerhedsrisici i form af løse mursten.

Få et tilbud

Stilladsløsning med aluminiumsstiger og særlige komponenter

Førhen har man brugt træstiger til indretning af skorstensstillads. I dag er træstiger erstattet af særlige aluminiumsstiger.

Samtidig har Dansk Stillads Service udviklet en række særlige komponenter. De gør montagearbejdet mere fleksibelt i overgangen fra lodrette stilladsrammer på facaden til aluminiumsstigerne på det skrå tag.

Få et tilbud
Hos Dansk Stillads Service er stilladsmontørerne eksperter og har erfaring med effektivt og serviceorienteret stilladsarbejde.
Se vores referencer

Måske er du også interesseret i:

Industristillads
Facadestillads
Stillads til tagarbejde
Hængestillads
Tårnstillads
Skorstensstillads
Murerstillads
Adgangs- og flugtveje
Elevator og hejs
Materialetårn
Afskærmning
Klik her
Træk