Skip links

Hængestillads

Avanceret stilladsløsning der gør det umulige muligt med færre omkostninger til stilladsleje

Læs mere

Gør det umulige muligt

Et hængestillads er en fastmonteret og midlertidig arbejdsplatform, der ikke står fast på jorden eller gulvet.

Hængestilladser er beregnet til håndværkere, der skal udføre opgaver på afgrænsede arealer, der ellers er svært tilgængelige på større bygningsværker og ejendomme.

Typiske håndværkeropgaver kan variere fra eksempelvis udskiftning af kanalrør i affaldsvirksomhed til beton- og facadearbejde på etageejendomme.

Det er en populær stilladsløsning i forsynings- og fremstillingsindustrien. Den er populær fordi hængestilladsløsningen oftest gør det umulige muligt, når ejendomme, installationer og produktionsfaciliteter skal vedligeholdes med minimalt driftstab.

Hængestilladser er også udbredt i byggebranchen, hvis bygningsværker og byggeri ellers egner sig til det.

I byggebranchen vælges hængestillads typisk som et alternativ eller supplement til facadestilladser. Især når det blot er mindre afgrænsede arealer på større bygningsværker og etageejendomme, som skal renoveres.

Montering og nedtagning af hængestilladser kræver veluddannede stilladsmontører, der har kompetence og erfaring inden for den avancerede stilladsløsning.

Få et tilbud

Fordele ved hængestilladser

Valg af hængestilladsløsninger er forbundet med en række fordele i forhold til lejeomkostninger, planlægning og produktivitet.

Den største fordel er, at der skal bruges mindre stilladsmateriel end ellers. Det betyder naturligvis reducerede omkostninger til stilladsleje.

Samtidig betyder det kortere og mere præcis montagetid, da spildtid på opstilling af uudnyttet stillads undgås.

Få et tilbud

Hos Dansk Stillads Service er stilladsmontørerne eksperter og har erfaring med effektivt og serviceorienteret stilladsarbejde.

Se vores referencer

Måske er du også interesseret i:

Industristillads
Facadestillads
Stillads til tagarbejde
Hængestillads
Tårnstillads
Skorstensstillads
Murerstillads
Adgangs- og flugtveje
Elevator og hejs
Materialetårn
Afskærmning
Klik her
Træk