Skip links

Hos Dansk Stillads Service A/S har vi elektronisk fakturahåndtering!

Dansk Stillads Service A/S (herefter DSS) er trådt ind i den digitale tidsalder. Det har bl.a. indflydelse på vores leverandørfaktura
håndtering.

Læs om vores standarder her

Kort behandlingstid og minimering af fejl.

 For at sikre hurtigere registreringer, godkendelser og dermed betaling af vores leverandørfakturaer har vi derfor opstillet nogle kriterier for modtagelse af fakturaer. 

Det kan virke omstændigt, men vil sikre et bedre flow og minimere fejlhåndteringer. Hvis fakturaerne ikke lever op til vores minimumskrav, er der risiko for at jeres faktura vil blive returneret. 

Følgende informationer SKAL være påført fakturaen i følgende kolonner: 

Fulde navn eller initialer skrives altid i 1. kundereference 

Ordrenummer oplyses af rekvirent hos DSS og er bestående af 6 tal efterfulgt af bindestreg og 1 tal (eks. 123456 eller 123456-1) Skrives i ordrereferencefeltet og udfyldes altid kun med ordrenummer. 

 Original faktura, aftalegrundlag, tilbud, ect. vedhæftes som pdf. (Hvis ikke det er muligt sendes det til rekvirent pr. E-mail.) 

 Bankkonto og betalingsbetingelser (Forfaldsdato) skal altid være påført EAN fakturaen (Hvis ikke det er muligt sendes det til rekvirent pr. E-mail.) 

Standard betalingsfrist på 21 dage netto kan kun afviges ved forudgående skriftlig aftale med rekvirent eller iht. indgået leverandøraftale. 

VIGTIGT!

Hvis fakturaen ikke indeholder ovennævnte informationer, forbeholder vi os retten til at afvise og returnere den originale faktura med ændret betalingsdato til følge. Hvis fakturaen ikke er os i hænde senest 5. hver 

Download pdf med krav her

ALLE fakturaer bedes sendt til os via EAN

Ved problemer kan pdf faktura med alle ovenstående info sendes til
danskstillads@doc.e-komplet.dk (Der skal IKKE sendes både EAN og pdf faktura!)
Kontoudtog, betalingspåmindelser mv. bedes fremsendt til: bogholderi@danskstillads.dk
Vi håber på jeres forståelse, da dette fremadrettet vil spare både jer og os tid, samt sikre en korrekt og hurtigere
bilagsbehandling.

Skulle der være spørgsmål, kontakt da gerne os på hovedtelefonen 36771711.

Venlig hilsen 

Dansk Stillads Service A/S
EAN-Nummer: 5790002643446
CVR.nr. 10477530

Klik her
Træk