Velorganiseret stilladsservice

Vi leverer optimale stilladsløsninger til konkurrencedygtige priser i ordentligt samarbejde med ledelsen i byggebranchen og industrien

Ordentligt samarbejde

Vores model for stilladsservice i ordentligt samarbejde er enkel.

Den er baseret på at være pålidelige og gøre tingene ordentligt i et kundeorienteret samarbejde med ledelsen hos vores kunder i byggebranchen og industrien.

Ordentligt samarbejde er Danmarks første og eneste servicemodel i stilladsbranchen
Stilladsservice 1

Kompetent
stilladsrådgivning

Vi vejleder og hjælper kunderne med at vælge den optimale stilladsløsning i forhold til bygge- og vedligeholdelsesprojektets beskaffenhed.

Det er vores rolle, at være forudseende og bringe vores erfarne stilladsfaglighed i spil, så risici og totale omkostninger minimeres på projektet.

Vores rådgivning er kunde- og projektorienteret og tager hensyn til stilladsbrugernes optimale tryghed og arbejdsproduktivitet.

Stilladsservice 2

Leveringssikkerhed

Vi leverer stilladsløsninger til konkurrencedygtige priser og overholder vores aftaler i forhold til økonomi, tidsplaner og stilladskvalitet.

Meget stor stilladskapacitet og eget smedeværksted gør os leveringsdygtige til store og samtidige bygge- og vedligeholdelsesprojekter.

Vores logistik og effektive arbejdsprocesser er certificerede og efterleves nøje i forhold til arbejdsmiljø, sikkerhed, kvalitet, HR og kundeservice.

Stilladsservice 3

Adræt serviceberedskab

Vi interesserer os for vores kunders driftsproduktivitet og kan servicere vores kunder med et adræt serviceberedskab i både planlagte og akutte situationer.

Vores mere end 100 veluddannede stilladseksperter kan rykke hurtigt ud til bygge- og vedligeholdelsesprojekter for at opstille eller ændre på stilladser.

Stilladsservice 4

Hensynsfuld
samarbejdspartner

Vi tager socialt medansvar for vores medarbejdere og omgivelser.

Vi værner om medarbejdernes arbejdsforhold. Vi tager særligt hensyn til deres tryghed, trivsel og sundhed og er stolte af lavt sygefravær og livslang medarbejdertilfredshed.

Samtidig tager vi forøget hensyn til klima og miljø. Vi investerer i mere bæredygtige processer og logistikkapacitet.

Rene stilladser til fødevare- og medicinalindustri

Vi tilbyder optimale
stilladsløsninger til
konkurrencedygtige priser

 • Transport af stilladser og stilladstilbehør
 • Kvalitetskontrolleret opsætning og indretning af stilladsløsningen
 • Løbende leje, vedligehold, tilpasning og ændring af stilladsløsningen
 • Nedtagning af stilladsløsningen

Stilladstilbehør omfatter trygheds- og produktivitetsfremmende løsninger inden for

 • Ind- og overdækning af stilladser
 • Elektriske og fjernstyrede person- og materialehejse
 • Person- og materialeelevatorer
 • Kranbaner og elektriske løbekatte
 • Tyveriafskærmning
 • Dieseldrevne varmekanoner
 • Rullestilladser

Vi dækker hele Danmark og arbejder tæt sammen med

 • Byggerådgivere (arkitekter og ingeniører)
 • Bygge- og entreprenørvirksomheder
 • Industri- og forsyningsvirksomheder

Stilladsservice 1

Stilladsrådgivning

Få gratis vejledning og ekspertråd til jeres optimale stilladsløsning. Og minimer risikoen for uforudsete omkostninger og skred i stilladsbrugernes tidsplaner.

Stilladsservice 6
Ring op