Skip links

Ordentlig service er afgørende i samarbejdet med entreprenør

Rasmus Friis A/S

Ordentlig service er afgørende i samarbejdet med entreprenør

Rasmus Friis A/S udfører total- og hovedentrepriser i Storkøbenhavn og på Sjælland. Det er komplekse opgaver, hvor ordentlighed er et bærende element i alle projekter. Det stiller krav til samarbejdspartnernes serviceniveau og evne til at overholde aftaler.

Styringsentreprenøren råder ikke over egne håndværkere, men udvælger og entrerer med de mest konkurrencedygtige ressourcer afhængig af opgavernes karakter. Til gengæld styrer dygtige entreprise- og byggeledere hele processen fra projektering til endelig aflevering. Processen styres primært på byggemøder og via digitalt sagsstyringsværktøj.

Det vigtigste er, at alle interessenter er tilfredse med både processen og det færdige resultat.

Læs mere

Søren Daugaard er teknisk direktør og uddyber:

”Vi vil gerne være ordentlige i alt hvad vi gør. Vi vil gerne bygge ordentligt. Vi vil gerne levere et ordentlig produkt. Men processen skal også være ordentlig, forstået på den måde, at vores medarbejdere skal trives i et godt arbejdsmiljø og ikke møde samarbejdspartnere og håndværkere med dårlig tone og attitude. Det tåler vi ikke.”

I den sammenhæng supplerer entreprisechef Torben Bech:

”Vi synes også det er vigtigt, at byggepladsen er rydelig og pæn under hele processen, der kan vare et par år. Det nytter ingen, at der ligger stillads eller byggeaffald og flyder. Derfor gør vi meget ud af at aftale og afstemme forventningerne til at holde orden med vores samarbejdspartnere – og praktiserer naturligvis selv, hvad vi prædiker ved eksempelvis at holde vores skurvogne pæne og nydelige.”

Løsningsorienteret service og samarbejde

På nogle projekter er der højere op end håndværkerne kan nå. Derfor indgår Rasmus Friis en dialog med underentreprenører og håndværkerne om, hvordan de helst vil udføre opgaverne på enten lift, platform eller stillads.

I de tilfælde, hvor det giver pragmatisk mening at anvende stillads, så tager Torben Bech ofte Dansk Stillads Service med på råd, for at finde frem til den optimale stilladsløsning, som naturligvis altid overholder arbejdsmiljøregler og sikkerhedskrav.

Men Torben Bech oplever også god rådgivningsservice, der er løsningsorienteret med hensyntagen til lønsomhed og bedre produktivitet i forhold til samfærdselsbehovet på og omkring byggepladsen.

”Et godt eksempel er udviklingen af en særlig platformsmetode med nogle konsolstilladser. Det var med til at løse nogle tagproblematikker, som vi virkelig har haft stor glæde af”, indskyder Søren Daugaard.

Derudover forbinder Rasmus Friis A/S primært kvalitetsstilladser med stilladsvirksomhedens evne til at overholde aftaler i forhold til økonomi og tidsplan – og i øvrigt leve op til det ordentlige samarbejde med byggeledelsen.

Herunder fremhæver Søren Daugaard, at det er vigtigt, at stilladsleverandøren råder over en vis kapacitet og et serviceberedskab, der relativt hurtigt kan sende stilladsmontører ud til byggepladsen for at ændre på stilladset i forhold til nye eller akutte behov i forhold til projektets videre fremdrift.

Rullende overdækning til byggeetaper

Nogle tag- og facaderenoveringer er så omfattende, at de med fordel kan inddeles i flere etaper.

I de situationer tilbyder vi attraktive stilladsløsninger med rullende overdækning, der nemt kan flyttes i takt med overgangen til opstart af næste byggeetape på ejendommen.

Tempereret byggeplads trods vejrlig

Nogle typer af renoverings- og restaureringsarbejde er afhængige af konstant temperatur og luftfugtighed på trods af vejrlig og sæson.

I de tilfælde tilbyder vi at inddække og isolere byggepladsen med eller uden installation og leje af dieseldrevet opvarmningsløsning. 

Få et tilbud

Tyverisikring

Nogle bygge- og vedligeholdsprojekter kan være i særlig risiko for tyveri fra byggepladsen eller fra beboerne i etageejendomme.
I den sammenhæng reduceres risikoen med tyveriafskærmningsløsninger, der forhindrer uvedkommende adgang til stilladset.

Læs mere

Følg med på LinkedIn

Få indsigt i stilladsbranchen og lær os bedre kende på LinkedIn. Vi deler løbende små ekspertråd, nyheder og inspirerende eksempler på stilladsopgaver i samarbejde med Dansk Stillads Service.

Få et tilbud

Måske er du også interesseret i:

Klik her
Træk