Store affaldsmængder sætter driften under stort pres hos affalds- og energiselskab. Hvert år brænder I/S Vestforbrænding mere end 500.000 tons husholdnings- og erhvervsaffald i forbrændingsanlæg, der vedligeholdes og udvikles med procedurer og systematisk...