Guide: Vejen til godt samarbejde på stilladsopgaven

Stilladser er ofte et vigtigt element i byggepladsens infrastruktur. Og der er gevinster at hente, når byggerådgivere, entreprenører og håndværkere har et godt samarbejde med stilladsleverandøren. Her er en lille guide med input fra ekspert i samarbejde.

Stina Trojlsgaard med ekspertråd i guide til godt samarbejde på stilladsopgaven
Stina Trojlsgaard og Dansk Stillads Service med guide til godt samarbejde på stilladsopgaven
Erfaringer omsat til guide

Som professionel i byggebranchen har du måske oplevet, at stilladsopgaven blev ramt af konflikter og ikke blev løst så tilfredsstillende som forventet.

Konflikterne kan eksempelvis være i forhold til uventede ekstraregninger, dårlig opførsel eller misligholdelse af aftaler og tidsplaner.

Hos Dansk Stillads Service har vi ry for at gøre tingene ordentligt. Med det udgangspunkt har ledelsen inviteret en interessant gæst på kaffebesøg.

Under besøget blev der udvekslet indbyrdes erfaringer om byggeledelse og godt samarbejde på stilladsopgaven.

Gæsten hedder Stina Trojlsgaard. Hun har en Master i erhvervspsykologi og er ekspert i tillidsbaseret samarbejde inden for byggeri og renovering.

Herunder har vi samlet erfaringerne sammen i en lille overskuelig guide for professionelle i byggebranchen.

Men indledningsvis får du den overordnede konklusion på besøget. 

Byggeledelsen bør interessere sig for et tidligst muligt samarbejde på stilladsopgaven af tre årsager:

 • Mindre økonomisk risiko
 • Højere effektivitet og produktivitet i arbejdsprocesserne
 • Bedre sikkerhed og trivsel på byggepladsen

Vejen til godt samarbejde på stilladsopgaven

Guide til professionelle byggerådgivere, håndværkere og entreprenører

”Det er min oplevelse, at et godt samarbejde starter med tidlig forventningsafstemning, klare aftaler og hurtig italesættelse af potentielle konflikter”

Stina Trojlsgaard

Guide: Vejen til godt samarbejde på stilladsopgaven 1

Undgå ”nødvendigt stillads” i udbudsbeskrivelsen

Gør brug af stilladsleverandørens erfaring og ekspertviden – og få tidlig rådgivning med retvisende beregninger i forhold til valg af den mest optimale stilladsløsning på dit bygge- eller renoveringsprojekt.

Det er en fordel, hvis du kan inddrage leverandøren i de komplette planer og tanker om byggepladsens indretning samt forventede bygge- og renoveringsprocesser i forhold til:

 • Øvrig infrastruktur på byggepladsen
 • Byggesagens omfang
 • Faggrupper der skal udføre arbejde
 • Arbejdets beskaffenheder
 • Tidsplaner
 • Materialer og hjælpemidler
 • Vejrlig og risici
 • Omgivelser og forhindringer på byggepladsen
 • Arbejdsmiljø

En udbudsbeskrivelse med ”nødvendigt stillads” kalder på konflikter og billigste løsning uden hensyntagen til tryghed, totale omkostninger og produktivitet på hele byggesagen.

Guide: Vejen til godt samarbejde på stilladsopgaven 2

Bliv enig i aftalens leverance og forudsætninger

Det er en god idé at være på forkant og gennemgå din aftale med kontaktpersonen hos leverandøren. Sammen bør I afstemme krav og forventninger til den aftalte stilladsløsning og blive helt enige om, hvad der skal leveres og modtages af hvem og hvornår.

En tjekliste til indbyrdes gennemgang af aftalen kan indeholde:

 • Leverancen inklusiv specielle løsninger og leveringstid
 • Vigtige kontaktpersoner og ansvarlig modtager af leverancen
 • Forventninger til koordinering med andre interessenter på byggepladsen
 • Adgangs- og uddannelseskrav til montører
 • Certificeringskrav (arbejdsmiljø og kvalitet)
 • Adgangs- og transportforhold på byggepladsen
 • Styr på administrative tilladelser og myndighedskrav
 • Politik for arbejdsmiljø, sundhed og sikkerhed
 • Generel opførsel, kultur og regler på byggepladsen
 • Fakturering og indsigelse
 • Håndtering af konflikter og uforudsete hændelser

Bemærk især de sidste to punkter. De kan være svære at tale om, men samarbejdet bliver langt bedre med en forebyggende og åben snak om rammerne for disse.

Guide: Vejen til godt samarbejde på stilladsopgaven 3

Afstem forventninger til service og beredskab i god tid

På nogle byggepladser er der behov for, at flytte stilladset eller løbende ændre på det.

I de fleste tilfælde omfatter aftalen planlagt flytning og løbende ændringer på stilladset. Men det ses også, at der opstår uforudsete behov for at flytte eller ændre på stillads.

For begge scenarier er det fornuftigt at være ude i god tid for at afstemme forventningerne til planlagte og akutte behov i forhold til stilladsleverandørens serviceberedskab og stilladskapacitet:

 • Rettidig kommunikation
 • Kategorisering af planlagt og akut service
 • Respons- og leveringstid
 • Afregningsaftale på uforudsete hændelser
Optimal stilladsløsning på byggepladsen

Hos Dansk Stillads Service har vi solid erfaring med at arbejde sammen med byggeledelsen om fælles mål og en bedre oplevelse for bygherre i sidste ende.

Med åben dialog, erfaren ekspertrådgivning og regelmæssig kommunikation får du oftest en optimal stilladsløsning på byggepladsen. Den kommer hele vejen rundt om risici, tryghed, produktivitet og bedre økonomi på byggesagen.

Ræk gerne ud til vores projekt- og entrepriseledere for gratis stilladsrådgivning

Typiske funktioner for stillads og hejs på byggepladsen

 • Arbejdsplatform i højden og bredden
 • Adgangsveje
 • Transportveje for mennesker, materialer og hjælpemidler
 • Opbevaringsplads til materialer og hjælpemidler
 • Afskærmning mod vind og vejr

Andre historier

Tilfredse kunder vil anbefale Dansk Stillads Service til andre

Tilfredse kunder vil anbefale Dansk Stillads Service til andre

Dansk Stillads Service er en kundeorienteret servicevirksomhed. Og det bedste omdømme i stilladsbranchen er vores strategi. Derfor finder vi det naturligt, at undersøge og dele, hvordan kunderne reelt oplever vores services på stilladsopgaver i byggebranchen og i...

Følg med på LinkedIn

Få indsigt i stilladsbranchen og lær os bedre kende på LinkedIn. Vi deler løbende små ekspertråd, nyheder og inspirerende eksempler på stilladsopgaver i samarbejde med Dansk Stillads Service.
Guide: Vejen til godt samarbejde på stilladsopgaven 4

Ordentligt samarbejde betaler sig

Få tilsendt informative historier om bygge- og vedligeholdelsesprojekter med ordentligt samarbejde og optimale stilladsløsninger. Det betaler sig.


  Vi passer godt på dine personlige data og overholder EU’s regler for persondatabeskyttelse. Derfor skal du give samtykke til, at Dansk Stillads Service må håndtere dine data.

  Se eventuelt vores information om persondatabeskyttelse samt cookie- og privatlivspolitik i ordentligt samarbejde med vores omgivelser.

  Ring op