Tagstillads

Stilladsløsninger som skaber trygge og produktive arbejdsforhold
til udførsel af tagarbejde.

Stillads til tagarbejde

Tagstillads eller stillads til tagarbejde er en midlertidig arbejdsplatform til udførsel af tagarbejde på større bygninger.

Arbejdsplatformen giver håndværkere tryg adgang til bygningens tag, der skal renoveres eller repareres under produktive arbejdsforhold.

Et stillads til tagarbejde kan indfri flere formål.

Dels kan stillads til tagarbejde fungere som nedstyrtningssikret og optimal arbejdsplatform til eksempelvis udskiftning af tagsten, udførsel af kvistarbejde og etablering af taglejligheder.

I den sammenhæng nedstyrtningssikres stilladset til tagarbejde med kasseafskærmning ved tagets bund. Og indrettes optimalt i forhold til tagarbejdets beskaffenhed.

Det oftest tilhørende facadestillads opstilles fra gadeplan og har til primært formål at bære stilladset til tagarbejde og skaffe håndværkerne nem adgang til det.

Og dels kan hængestillads fungere som adgangsveje til flade tage på egnede etageejendomme og bygninger, hvor håndværkere skal installere, vedligeholde eller renovere noget på bygningens tag.

Stillads til tagarbejde

Sandheden om ordentligt samarbejde

Tagarbejde kræver oftest en ordentlig og professionel stilladsløsning på byggepladsen.

Se vores to korte film og kom tættere på processen fra indledende forberedelser til og med nedtagning af stillads til tagarbejde.

Samtidig fortæller byggelederen om de produktive fordele ved totalinddækning og anvendelse af materialetårn ved tagarbejde.

Tagstillads

Tagstillads

Et tagstillads er en optimal stilladsløsning til udskiftning eller gennemgribende renovering af tag og/eller tagkonstruktion.

Tagstillads kan vælges som åbent eller totaloverdækket tagstillads, der typisk fastmonteres oven på tag med hældning.

Fastmonterede tagstilladser nedstyrtningssikres og indrettes optimalt med tørre og produktive arbejdsforhold for tømrere, murere, tagdækkere eller andre stilladsbrugere, der har til opgave at udskifte eller renovere taget.

Tagstillads eller
stillads til tagarbejde

Dansk Stillads Service tilbyder gratis vejledning og stilladsrådgivning forbundet med tagarbejde.

Ræk ud til os og få erfaren vejledning til konkurrencedygtig leje af optimal stilladsløsning til tagarbejde.

Tagstillads 1
Ring op