Stilladstilbehør

Professionel stilladsafskærmning og konkurrencedygtig udleje af
varmekanoner samt løfteudstyr til transport af håndværkere og
byggematerialer på stilladser

Stilladser med tryg og produktiv afskærmning

Dansk Stillads Service udlejer og monterer professionelle afskærmningsløsninger og varmekanoner:

  • Totalinddækning af stilladser med plast
    Ind- og overdækning af stilladser med plast eller net
  • Dieseldrevne varmekanoner
  • Tyveriafskærmning

Totalinddækning af stilladser mindsker risikoen for udvikling af skimmelsvamp i bygningsværker.

Ind- og overdækning af stilladser højner generelt stilladsbrugernes produktivitet i forhold til sæson- og vejrforhold på bygge- og vedligeholdelsesprojekter.

I den forbindelse kan produktiviteten blive yderligere styrket af opvarmning med varmekanoner.

Samtidig øges stilladsbrugernes tryghed og komfort, fordi inddækning af stilladser medvirker til reduceret højdefornemmelse.

Nogle bygge- og vedligeholdelsesprojekter kan være i særlig risiko for tyveri fra byggepladsen eller fra beboerne i etageejendomme.

I den sammenhæng reduceres risikoen med tyveriafskærmningsløsninger, der forhindrer uvedkommende adgang til stilladset.

Tyveriafskærmning på stillads
Person- og materialehejs til stillads

Transport af håndværkere og byggematerialer på stilladser

Stilladser til bygge- og vedligeholdelsesprojekter effektiviseres med konkurrencedygtige løsninger til transport af håndværkere, hjælpemidler og byggematerialer.

Dansk Stillads Service udlejer et bredt sortiment af transport- og løfteløsninger, der hjælper stilladsbrugere med at opnå trygge og effektive adgangsforhold samt højere produktivitet:

  • Elektriske og fjernstyrede person- og materialehejse
  • Person- og materialeelevatorer
  • Kranbaner og elektriske løbekatte

Vi er eksperter på området og vejleder gerne bygge- og vedligeholdsledelsen med at vælge den optimale stilladsløsning.

Mobilt stillads til mindre installationsopgaver og reparation

Rullestillads er en midlertidig arbejdsplatform med mindre robusthed og arbejdsvidde end eksempelvis større facadestilladser, murerstilladser og hængestilladser.

Hjulene på rullestilladset gør stilladstypen meget mobil og er særligt anvendeligt til håndværkere, der skal udføre kortvarige installations- og reparationsopgaver på spredte steder.

Omvendt er de større stilladstyper en mere robust, tryg og produktiv løsning til længerevarende bygge- og vedligeholdelsesopgaver på større ejendomme.

Dem kan du læse mere om her. 

Stilladstilbehør 1
Ring op