Skorstensstillads

Stilladsløsning som skaber tryg og produktiv håndværkeradgang til renovering og
reparation af skorstene på byernes tage.

Stillads til murerarbejde på tagets skorsten

Skorstensstillads er en midlertidig arbejdsplatform til udførsel af udendørs renovering og reparation af en eller flere skorstene på tagene af etageejendomme og villaer.

Arbejdsplatformen karakteriseres ved, at stilladset monteres på et skråt tag på ejendommen. Skorstensstilladset indrettes således, at murere og andre håndværkere får tryg og produktiv adgang til skorsten(e) uden at beskadige ejendommens tag.

Et professionelt og trygt skorstensstillads opstilles typisk som facadestillads fra jorden op til tagryggen af ejendommen. Og fra ejendommens tagrender og videre op til tagryggen bygges en robust konstruktion med vandret arbejdsplatform omkring skorsten(e).

Konstruktionen er fastmonteret på lodret facadestillads og bund af aluminiumsstiger, der følger tagets hældninger.

Håndværksopgaverne på skorstensstilladser er oftest murerarbejde forbundet med reparation, vedligehold eller ændring af ejendommens skorsten(e) af hensyn til funktionalitet eller sikkerhedsrisici i form af løse mursten.

Skorstensstillads 1
Eksempel på stilladsløsning med alumniumsstiger og særlige stilladskomponponenter

Stilladsløsning med
aluminiumsstiger og særlige komponenter

Førhen har man brugt træstiger til indretning af skorstensstillads. I dag er træstiger erstattet af særlige aluminiumsstiger.

Samtidig har Dansk Stillads Service udviklet en række særlige komponenter. De gør montagearbejdet mere fleksibelt i overgangen fra lodrette stilladsrammer på facaden til aluminiumsstigerne på det skrå tag.

Og kombinationen af vores erfarne stilladsmontører sammen med særlige overgangskomponenter. Den gør det oftest muligt at fortsætte planlagt montagearbejde på skorstensstillads trods uventede arbejdsforhold på taget.

Ræk gerne ud til os for gratis rådgivning og vejledning i forbindelse med stillads til renovering og reparation af skorstene på etageejendomme eller villaer.

Trygt og kvalitetskontrolleret
skorstensstillads

Dansk Stillads Service har mange års erfaring med udleje, montering, kvalitetskontrol og nedtagning af trygge skorstensstilladser på byernes etageejendomme og større villaer.

Læs mere om vores konkurrencedygtige stilladsservices i ordentligt samarbejde.

Eksempel på kvalitetsmærkat fra Dansk Stillads Service
Ring op