Facadestillads

Stilladsløsning som skaber tryg og produktiv håndværkeradgang til ellers svært
tilgængelige arealer i højden og bredden på bygningsværket.

Bygge- og vedligeholdelsesarbejde i højden og bredden

Facadestillads er en midlertidig arbejdsplatform til udførsel af både udendørs og indendørs håndværkeropgaver på bygge- og vedligeholdelsesprojekter.

Arbejdsplatformen karakteriseres ved, at stå fast på jorden eller gulvet.

Professionelle facadestilladser er robuste og lovlige kvalitetsstilladser. De indrettes, så håndværkere får tryg og produktiv adgang til ellers svært tilgængelige arealer ved opførsel eller renovering af større bygninger. Typisk i højden og bredden.

Håndværkeropgaverne på facadestilladser kan eksempelvis være altan-, murer- og malerarbejde på etageejendomme, haller samt større villaer og bygningsværker.

Opgaverne kan også være almindeligt vedligeholdelsesarbejde eller tømrerarbejde som montering, reparation eller udskiftning af vinduer, døre og tag.

Layher enkeltsøjlesystemer til facadestillads med Dansk Stillads Service
Facadestillads 1

Stilladsrammer og
enkeltsøjlesystemer

I almindelig omtale er facadestilladser forstået som stilladser, der opstilles modulært med faste stilladsrammer eller med fleksible enkeltsøjlesystemer. Nedefra og op ad bygningens facader og vægge.

Opstilling af facadestilladser med brug af stilladsrammer går relativt hurtigere, men begrænser fleksibiliteten i stilladsdækkets (stilladsgulvets) færdsels- og arbejdsbredde fra facade til rækværk.

Det kan samtidig være vanskeligt at arbejde med faste stilladsrammer, hvis terræn er præget af kældernedgange, dørpartier, cykelstativer eller andre forhindringer.

Anvendelse af fleksible enkeltsøjlesystemer åbner op for etablering af mere fleksible færdsels- og arbejdsbredder på stilladsdækket. Omvendt kan opstilling af facadestilladser med enkeltsøjlesystemer være lidt mere kompleks og tidskrævende.

Ræk gerne ud til os for gratis vejledning og ekspertråd til jeres optimale stilladsløsning.

Tryg og produktiv
afskærmning

Totalinddækning af facadestillads bør især overvejes, hvis bygge- og vedligeholdelsesprojektet er sårbart for skimmelsvamp eller skal foregå over længere tid under mindre gunstige vejrforhold.

Der kan også være udsatte steder, hvor der kan være særligt behov for tyveriafskærmning på facadestilladset.

Facadestillads 2
Ring op