Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø med stor medarbejder medindflydelse skaber de nødvendige rammer for en sikker og sund arbejdsplads og for at vores medarbejdere kan udvikle sig menneskeligt og fagligt, så vi kan levere stilladser og løsninger af specialopgaver i høj kvalitet til vores kunder.

Som nyansat har man en introduktion/ instruktions samtale med arbejdsmiljøchefen og her gennemgås forventninger, roller og ansvar samt vores værdier og visioner. Arbejdsmiljø, miljø og kvalitet er områder, hvor alle medarbejdere forventes at kende og efterleve foreskrevne love og regler . Vi forventer også at vore medarbejder er med til at vedligeholde systemer samt aktivt tage del i at vedligeholde vores høje standard for arbejdsmiljø arbejdet.

Alle nye medarbejdere får udleveret sikkerhedssko, arbejdstøj klasse 2 (som minimum) , sikkerhedstaske med personlig sele, sikkerhedshjelm, håndværktøj.

Alle ansatte bliver automatisk tilmeldt en sundhedsforsikring ved ansættelsens start. Sundhedsforsikringen dækker alle former for behandlinger – både af fysisk og psykisk karakter.

Udover at overholde arbejdsmiljøloven ser vi det som en del af vores arbejde at forbedre arbejdsmiljøet. Det sker bl.a. gennem uddannelse af medarbejderne samt udvikling af bedre arbejdsprocesser og tekniske hjælpemidler. Vi er OHSAS 18001 certificeret , certificeret efter stillads sektionens certificeringsordning og vi ønsker at opnå ISO 9001 certificering senest 2019.

Arbejdsmiljøledelse er derfor integreret som en naturlig del af hele virksomheden. virksomhedens processer vedligeholdes og vi forpligter os til at forbedre og implementere nye som kan bidrage til en systematik og struktur som kan hjælpe os i hverdagen.

Forandringer skal forankres hos den enkelte medarbejder på alle niveauer, derfor har vi vores arbejdsmiljøledelsessystem.

Vi forventer vores medarbejdere tager et fagligt ansvar for det udførte arbejde og til at udvise respekt over for kunder, interessenter og egne kolleger. For os hænger menneskelige og faglige værdier tæt sammen. Vi ønsker at blive set som ambassadører indenfor vores fag og være ”best in practice”. Når det gælder arbejdsmiljø vil vi være den virksomhed som sætter nye standarder. Ikke kun for os selv, men også bidrager til at højne den generelt i branchen.

I samarbejde med vores faste, miljøcertificerede samarbejdspartner til afhentning af affald, har vi udviklet egne procedurer og processer for oprydning og håndtering af affald på Vores store fællesareal på Hammerholmen og Nordholmen. Det er har vist sig at være meget effektivt og er en del af vores hverdag at vi får sorteret affald og opmagasineret materiel osv mest hensigtsmæssigt.

På vores moderne og miljøvenlige smedeværksted gen anvendes så vidt muligt materiel som er kasseret eller på anden måde sorteret fra. Det skæres til andre længder, Genbruges til f. eks pallereoler eller på anden måde genbruges for at minimer spild.

I årenes løb har vi været involveret i en lang række projekter med fokus på bæredygtighed indenfor bygge og anlægsbranchen. Vi har tradition for at være en aktiv medspiller i flere fagråd, ERFA grupper og også i flere foraer i brancheforeninger.

Kvalitet

Vi har fokus på at aflevere/ opsætte stilladsopgaver af høj kvalitet til aftalt tid og til aftalt pris. Derfor arbejder vi med et afprøvet og anerkendt modul system,Layher, som kan håndtere de høje krav som der i dag er til stilladser af forskellige dimensioner og typer af opgaver.

Kvalitetssikring er i Dansk Stillads service A/S er integreret som en naturlig del i hele vores tilbudsgivning. Vi er erfarne i at foretage og udfærdige APVér, risikovurderinger, sagsspecifikke arbejdsinstruktioner samt vi altid har en kvalitets medarbejder til at godkende vores stilladser samt føre de opfølgende tilsyn.

Vi varetager og følger op på kundeklager uanset om de er små eller store. Kundernes tilfredshed samt et godt samarbejde er helt afgørende for os. Vi følger op på tilfredsheden hos vore kunder mindst en gang om året og endvidere så er vi i dialog dagligt med mange interessenter, samarbejdspartnere, underleverandører, kunder, bygherrer osv

Vi tilpasser os og samtidig ønsker vi via fælles forståelse at kontinuerligt forbedre vores arbejdsmiljø samt kvalitet.

Vi er hinandens arbejdsmiljø og det er et fælles ansvar at opretholde det.

Kernekompetencer:

 • ​Solid og bred arbejdsmiljøorganisation
 • ​Stort fokus på ergonomi og brug af tekniske hjælpemidler
 • ​Fokus på det psykisk arbejdsmiljø
 • ​Interessentanalyser
 • ​Vi varetager vores sociale ansvar og har mange seniorer, flex og special ansatte
 • ​Håndtering af ulykker, metoder til forebyggelse af samt opølgning
 • ​Håndtering af miljøpåvirkninger, Microbølger, kemikalier, asbest, PCB, støv, støj
 • ​Intern audit og eksterne audits, sikkerhed- og mønsterrunderinger
 • ​Uddarbejdelse af specifikke APV’er på alle større opgaver
 • ​Udarbejdelse af APB´er på emikalier og materialer
 • ​Kvalitetssikring af stilladser ved tilsyn samt opfølgende tilsyn
 • ​APV og trivselsmålinger samt kontinuerlig opfølgning

OHSAS 18001 certificeret

Stillads sektionens certificeringsordning

Arbejder mod ISO 9001 Certificering i 2019

Arbejder mod ISO 45001

​​Kontakt os for at få et uforpligtende tilbud på et stillads

​Du er velkommen til at høre mere om vores mange stilladsløsninger, og vi giver gerne et uforpligtende tilbud på et stillads.

​Du kan kontakte vores stilladsfirma på telefon 36 77 17 11, eller du kan skrive til os på e-mail dss@danskstillads.dk.

Du kan også få et tilbud via vores formular.​

​​Dansk Stillads Service A/S

CVR: 10477530

​​Tlf.: 36 77 17 11

E-mail: dss@danskstillads.dk

​Hammerholmen 38-42, 2650 Hvidovre

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt