Arbejdsmiljø

Dansk Stillads Service A/S blev OHSAS18001 certificeret i juni 2003 og har siden opretholdt krav og sat nye standarder for arbejdsmiljøarbejdet i stillads branchen.

Vi er fortsat certificeret og arbejder hver dag for at imødekomme og overholde lovgivninger samt implementere processer eller foranstaltninger der kan forbedre vores arbejdsforhold, rutiner og arbejdsmiljøet både psykisk og fysisk. 

Dansk Stillads Service A/S arbejder løbende på at styrke og udvikle hele virksomheden. Vi ønsker at sikre arbejdsmiljøarbejdet indgår som en naturlig del af det daglige arbejde og er en del af vores kultur. 

Vi er ansvarlige for at det arbejde der udføres foregår sikkerheds-og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Ledelse og ansatte har pligt til at samarbejde omkring arbejdsmiljøet. Det er vores pligt at inddrage medarbejdere og på samme måde har arbejdsledere og ansatte pligt til at deltage i samarbejdet.

DSS ønsker et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor gældende lovgivning som minimum overholdes. DSS har forpligtet sig til løbende forbedringer og implementering af disse samt opfølgninger

Kerneværdier i vores arbejdsmiljø:

  • Vi handler med engagement og har tillid til hinanden
  • ​Vi leder målrettet og i samarbejde, motiverende og støttende
  • ​Vi tænker tværfagligt og arbejder mod fælles løsninger
  • ​Vi udviser initiativ og tager beslutninger
  • ​Vi kommunikerer med henblik på at nå konsensus, kan håndtere kritik
  • ​Vi er resultatorienterede, kvalitetsbevidste, effektive og omkostningsbevidste i vores arbejde
  • Vi er innovative og interesserede i videreuddannelse
  • Vi tager fælles ansvar for Dansk Stillads Service A/S profil udadtil

​​

Anvendelse af tekniske og personlige hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Arbejdsstedet skal være forsvarligt indrettet d.v.s. at forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige under hensyntagen til det arbejde, der skal foregå. Hvis dette ikke er tilfældet, skal arbejdslederen sørge for, at forholdene, i det omfang, det er muligt og rimeligt, ændres, så arbejdsstedet er forsvarligt indrettet.

Vores overordnede indsatsområder vil være at udvikle forbedrede arbejdsmetoder, hvor stilladsmontørerne ikke udsættes for tunge løft eller unødige belastninger af kroppen. Dette vil bl.a. ske ved at medvirke positivt i dialogen med stilladsarbejderne og arbejdslederne.

DSS prioriterer sikre, sunde og udviklende arbejdspladser højt.

Dette er en forudsætning for den fleksibilitet, omstillingsevne og personlige udvikling, der kræves af DSS' medarbejdere.

Vi vil alle blive bedre til at håndtere denne holdningsændring ved at systematisere arbejdsmiljøarbejdet bl.a. gennem en arbejdsmiljøcertificering.

Vore særlige mål og handlingsplaner vil blive revideret mindst en gang årligt, mens vores politik evalueres årligt i ledelsesberetningen.​​

Firmainformation​

​Dansk Stillads Service A/S

CVR: 10477530

Kontaktinformation​

Her ligger vi​

​Hammerholmen 38-42

2650 Hvidovre