Affalds- og energiselskab vedligeholdes med projektmodel

Store affaldsmængder sætter driften under stort pres hos affalds- og energiselskab. Hvert år brænder I/S Vestforbrænding mere end 500.000 tons husholdnings- og erhvervsaffald i forbrændingsanlæg, der vedligeholdes og udvikles med procedurer og systematisk projektmodel.

Affalds- og energi<wbr>selskab vedlige<wbr>holdes med projekt<wbr>model 1

I affalds- og energiselskaber er der fuldt fokus på at minimere driftstabet, når ovne og resten af anlægget udsættes for havari eller gennemgår planlagt renovering og reparation. Det koster nemlig flere hundrede tusinde kroner i døgnet, når forbrændingsanlægget er ude af drift.

Det betyder, at de ansatte drifts- og projektledere bærer et stort ansvar, når der skal udføres reparationer og vedligeholdsarbejde på anlægget. Anlægget skal hurtigst muligt tilbage til normal drift. Naturligvis uden at gå på kompromis med sundhed og sikkerhed for medarbejderne og de involverede serviceleverandører i processen. Derfor arbejder I/S Vestforbrænding med en systematisk projektmodel. Den hjælper med at strukturere processerne for optimalt vedligehold og reparation af driftsanlæg og bygninger.

Affalds- og energi<wbr>selskab vedlige<wbr>holdes med projekt<wbr>model 2
Fra daglig vedligehold og revisioner til projekt

I driften står Jens Thorøe for dagligt drift og planlagte revisioner på anlægget.

Med afsæt i døgnrapporter sørger hans vedligeholdsafdeling for daglige fejlrettelser, reparationer og vedligehold.
I de tilfælde, der opstår behov for udførsel af større vedligeholdsopgaver, så overdrager han opgaven til projektafdelingen, der prioriterer og styrer porteføljen af kendte vedligeholds- og udskiftningsopgaver.

Samtidig er de planlagte revisioner en særlig vigtig opgave for Jens Thorøe:

”Periodevis tager vi et anlæg ud ad gangen. Ofte for at efterse og renovere ovnen med opsætning af stillads og efterfølgende sandblæsning. Når asken er væk påbegyndes reparation af mekaniske dele og murværk ”, fortæller han.

Men affalds- og energiselskabets tilknyttede serviceleverandører bærer også et medansvar i samarbejdet.

Dels kræver det, at leverandøren har erfaring i affaldsbranchen og forstår vigtigheden af, at anvise tidsbesparende løsninger på problemstillingerne.

Jens Thorøe forklarer:

”Under revisionen arbejder vi med kompakte tidsplaner for at minimere udetiden. Så det er eksempelvis vigtigt, at et branchekendt stilladsfirma har anvist en tidsoptimal løsning og er klar til at rykke massivt ind i ovnen, når vi lukker ned. Derudover bør stilladsarbejderne være erfarne og i stand til at træffe selvstændige beslutninger i forhold til løsning af uventede problemstillinger, når vi ikke selv er til stede.”

Systematisk projektmodel

 

Hos I/S Vestforbrænding prioriterer og styrer områdeprojektlederne primært porteføljen af større vedligeholds- og udskiftningsopgaver på forbrændingsanlægget og bygninger.

Prioriteringen og styringen følger den systematiske projektmodel fra indledende kommissorium til projektaflevering hos projektejer. Modellen sikrer, at gældende retningslinjer for offentlige udbud samt høje interne sikkerheds- og arbejdsmiljøkrav efterleves.

Jens Borchmann er områdeprojektleder på kraftvarmeprojekter og står bl.a. for projekter i forhold til ændrede myndighedskrav eller levetidsforlængelse på eksempelvis turbiner, kedler og røgrens.

Han arbejder typisk sammen med elektrikere, smede, ingeniører, metalindustrien og SRO-folk, der har vundet de respektive udbud på projekterne.

”I mange tilfælde er der behov for stillads eller lift til at udføre arbejdet. I den forbindelse vælger projektleverandøren selv, om de vil byde ind med en komplet opgaveentreprise og inkludere lift eller stillads i tilbuddet. De fravælger ofte at byde ind på stilladsdelen, fordi de ikke har erfaringen og har svært ved at prissætte opgaven korrekt.”, fortæller Jens Borchmann.

Samtidig er affalds- og energivirksomhedens bygninger ved at nå en alder, hvor det er hensigtsmæssigt at udføre en række vedligeholdsopgaver i samarbejde med en bred vifte af håndværkere, entreprenører og stilladsarbejdere.

Lotte Kaster Pedersen er områdeprojektleder på bygningssiden. Om vedligehold på bygningerne siger hun:

”Bygningerne begynder at være lidt trætte og hænge lidt rundt omkring” og fortæller videre om igangværende gulvprojekt og tagudskiftning på affaldssilo.

Samarbejde med hensyn til produktion og sikkerhed

I samarbejdet med eksterne leverandører fremhæver Jens Borchmann og Lotte Kaster Pedersen, at samarbejdspartneren især skal forstå hensynet til produktionen og de interne krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.

De fortæller, at alle der skal udføre noget arbejde, skal gennemføre sikkerhedskursus for at få adgangskort til fabrikken.

”Vores samarbejdspartnere skal udvise ekstremt meget hensyn. Herude er produktionen det vigtigste”, understreger Lotte Kaster Pedersen og fortsætter: ”Hvis vagtchefen siger det ikke bliver i dag, så bliver det ikke i dag.”

Endelig er drifts- og projektlederne ret enige i, at et ordentligt samarbejde med leverandører kendetegnes ved overholdelse af tidsplaner og aftaler samt almindelig redelighed.

Særligt for stilladsleverandøren er det også vigtigt, at stilladskapacitet og serviceberedskab er tilstrækkeligt.

Affalds- og energi<wbr>selskab vedlige<wbr>holdes med projekt<wbr>model 3

Andre historier

Tilfredse kunder vil anbefale Dansk Stillads Service til andre

Tilfredse kunder vil anbefale Dansk Stillads Service til andre

Dansk Stillads Service er en kundeorienteret servicevirksomhed. Og det bedste omdømme i stilladsbranchen er vores strategi. Derfor finder vi det naturligt, at undersøge og dele, hvordan kunderne reelt oplever vores services på stilladsopgaver i byggebranchen og i...

Følg med på LinkedIn

Få indsigt i stilladsbranchen og lær os bedre kende på LinkedIn. Vi deler løbende små ekspertråd, nyheder og inspirerende eksempler på stilladsopgaver i samarbejde med Dansk Stillads Service.
Affalds- og energi<wbr>selskab vedlige<wbr>holdes med projekt<wbr>model 4

Ordentligt samarbejde betaler sig

Få tilsendt informative historier om bygge- og vedligeholdelsesprojekter med ordentligt samarbejde og optimale stilladsløsninger. Det betaler sig.


    Vi passer godt på dine personlige data og overholder EU’s regler for persondatabeskyttelse. Derfor skal du give samtykke til, at Dansk Stillads Service må håndtere dine data.

    Se eventuelt vores information om persondatabeskyttelse samt cookie- og privatlivspolitik i ordentligt samarbejde med vores omgivelser.

    Ring op