Arbejdsmiljø

Dansk Stillads Service A/S, blev arbejdsmiljøcertificeret af Bureau Veritas Certification Denmark A/S den 23. juni 2003.

Vi vil arbejde med at udvikle et forbedret arbejdsmiljø, hvor arbejdsmiljøindsatsen indgår som en naturlig del af det daglige arbejde.

Vi vil sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor gældende lovgivning som minimum overholdes. DSS forpligter sig til en løbende forbedring.

Arbejdet skal planlægges og udføres således, at den der udfører arbejdet, ikke udsættes for unødig risiko for ulykke eller sundhedsskadelige påvirkninger.

Anvendelse af tekniske og personlige hjælpemidler skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde.

Arbejdsstedet skal være forsvarligt indrettet d.v.s. at forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige under hensyntagen til det arbejde, der skal foregå. Hvis dette ikke er tilfældet, skal arbejdslederen sørge for, at forholdene, i det omfang, det er muligt og rimeligt, ændres, så arbejdsstedet er forsvarligt indrettet.

Vores overordnede indsatsområder vil være at udvikle forbedrede arbejdsmetoder, hvor stilladsmontørerne ikke udsættes for tunge løft eller unødige belastninger af kroppen. Dette vil bl.a. ske ved at medvirke positivt i dialogen med stilladsarbejderne og arbejdslederne.

DSS prioriterer sikre, sunde og udviklende arbejdspladser højt.

Dette er en forudsætning for den fleksibilitet, omstillingsevne og personlige udvikling, der kræves af DSS' medarbejdere.

Vi vil alle blive bedre til at håndtere denne holdningsændring ved at systematisere arbejdsmiljøarbejdet bl.a. gennem en arbejdsmiljøcertificering.

Vore særlige mål og handlingsplaner vil blive revideret mindst en gang årligt, mens vores politik evalueres årligt i ledelsesberetningen.​​

Firmainformation​

​Dansk Stillads Service A/S

CVR: 10477530

Kontaktinformation​

Her ligger vi​

​Hammerholmen 38-42

2650 Hvidovre